16.6.2020

Novým šéfom Transpetrolu sa stal Ján Horkovič

Ministerstvo hospodárstva SR, ako jediný akcionár Transpetrolu, s účinnosťou od pondelka 15. júna vymenilo doterajších členov predstavenstva.

„Za predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa bol menovaný Ján Horkovič,“ informoval agentúru SITA slovenský prepravca ropy, ktorý nekonkretizoval nových členov predstavenstva.

Nový šéf Transpetrolu mal vzísť z výberového konania. To sa malo konať minulý týždeň.
“Výberové konanie bolo vyhlásené a realizované v zmysle príslušných ustanovení interných predpisov spoločnosti Transpetrol a v súlade s Návrhom pravidiel výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu v aktuálnom znení,“ konštatoval štátny podnik.

Ján Horkovič okrem iného pôsobil aj v spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava. Ako uviedlo pre agentúru SITA ministerstvo hospodárstva, do výberového konania sa prihlásilo deväť uchádzačov.

„Na základe výsledkov výberového konania vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík rozhodol, že od 15. júna sa novým predsedom predstavenstva stal Ján Horkovič. Novými členmi predstavenstva sú Milan Rác, Marián Lokša a Peter Zelinka,“ konštatoval rezort hospodárstva.

Transpetrol prepravuje a skladuje ropu v Slovenskej republike. Spoločnosť zároveň prevádzkuje slovenskú časť ropovodu Družba. Prepravná kapacita slovenského úseku ropovodu Družba je 20 miliónov ton za rok a jeho dĺžka je 444 kilometrov.

V súčasnosti je tak kapacita využívaná zhruba na polovicu.

Prostredníctvom ministerstva hospodárstva vlastní štát 100 % akcií v Transpetrole.

Pre médiá a verejnosť

Žiadosti o vyjadrenia

Ropovod je po celej svojej dĺžke chránený ochranným pásmom, ktoré je vymedzené zvislými plochami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti 300 m po oboch stranách potrubia a slúži na zabezpečenie plynulej prevádzky potrubia a na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku, pričom vlastníci a užívatelia nehnuteľností v ochrannom pásme sú povinní zdržať sa všetkého, čo by mohlo poškodiť potrubie a ohroziť plynulosť a bezpečnosť prevádzky.
Overenie ochranného pásma