10.3.2021

Stretnutie s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Ruskej federácie v Slovenskej republike

Pracovné stretnutie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti TRANSPETROL, a. s., Jána Horkoviča s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Ruskej federácie v Slovenskej republike J. E. Igorom Bratčikovom

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti TRANSPETROL, a. s., Ján Horkovič a člen predstavenstva a riaditeľ úseku pre prevádzku a prepravu Martin Ružinský sa 10. marca 2021 stretli s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Ruskej federácie v Slovenskej republike J. E. Igorom Bratčikovom. Uvedené pracovné stretnutie sa konalo za účasti obchodného zástupcu Ruskej federácie v Slovenskej republike Sergeja Stupara.

Obe strany sa počas rokovania zhodli v tom, že dlhoročná spolupráca medzi spoločnosťami TRANSNEFT a TRANSPETROL, a. s., vytvára stabilný základ, ktorý napomáha výmene poznatkov a informácií v danom segmente.

Témou stretnutia boli aj otázky o možnosti dodávok ruských potrubných výrobkov pre slovenskú spoločnosť.

Pozornosť venovali aj možnosti spolupráce ruských expertov pri diagnostike ropovodu Družba.

Pre médiá a verejnosť

Žiadosti o vyjadrenia

Ropovod je po celej svojej dĺžke chránený ochranným pásmom, ktoré je vymedzené zvislými plochami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti 300 m po oboch stranách potrubia a slúži na zabezpečenie plynulej prevádzky potrubia a na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku, pričom vlastníci a užívatelia nehnuteľností v ochrannom pásme sú povinní zdržať sa všetkého, čo by mohlo poškodiť potrubie a ohroziť plynulosť a bezpečnosť prevádzky.
Overenie ochranného pásma